Tüzüklerimiz

UMAX, cinsiyet kimlikleri ve ifadeleri, cinsel yönelimleri, engelleri, nöroçeşitlilikleri, fiziksel görünümleri, vücut ölçüleri, etnik kökenleri, milliyetleri, ırkları, yaşları, dinleri (veya dinsizlikleri) veya korunan diğer kategorileri ne olursa olsun tüm katılımcılar için güvenli ve saygılı bir ortam sağlamayı taahhüt eder. Hem şirket hem de temsil ettiğimiz kişiler – çalışanlarımız, girişimcilerimiz, yöneticilerimiz, sponsorlarımız, konuşmacılarımız, katılımcılarımız – UMAX topluluğunun üyeleri olarak kendilerini en yüksek standartlarda tutmalıdır.
Her birimizin UMAX için birer elçi olduğumuzun ve eylemlerimizde kurumu ve değerlerini yansıttığımızın farkındayız. UMAX küresel topluluğunun bir parçası olarak, her zaman adil ve saygılı davranmalıyız. Bu tüzüklere uymayanlar topluluktan ve/veya organizasyondan çıkarılabilir. UMAX’ın tüm çalışanları, yöneticileri, dış kaynak destekçileri, katılımcıları, misafirleri ve ekip üyeleri bu tüzüklere uymakla yükümlüdür. UMAX tarafından düzenlenen tüm etkinlik, toplantı ve atölye çalışmalarında bu kuralları uygulayacağız.

Doğruluk

UMAX çalışanlarının görevlerini etik ve dürüst bir şekilde ve en üst düzeyde doğrulukla yerine getirmeleri ve hareket etmeleri beklenir. Tüm iletişimlerimizde şeffaf olmaya gayret ediyoruz. Toplumumuzun güvenebileceği bir şirket olarak itibarımız en değerli varlığımızdır ve bu güveni sürekli olarak kazanmak hepimizin görevidir.

Gizlilik Politikası

Topluluğumuz kişisel bilgileri konusunda bize güveniyor ve biz de bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için elimizdeki tüm uygun önlemleri kullanıyoruz. Gizlilik ve mahremiyet taleplerine saygı duyuyoruz.

Davranış

– Tüm katılımcılara karşı saygılı olun. Bu, saldırgan dil ve davranışlardan kaçınmayı ve kişisel alana saygı göstermeyi içerir.
– Çevrenize karşı dikkatli olun. Gürültü seviyenizin ve başkaları üzerindeki etkinizin farkında olun.
– Eylemlerinizden sorumlu olun. Fiziksel çevreye özen gösterin ve başkalarının mülklerine saygı gösterin.
Herhangi bir tacizi veya uygunsuz davranışı derhal bir UMAX yönetimine bildirin.

Fotoğrafçılık

UMAX etkinliklerde ve atölye çalışmalarında fotoğraf çekebilir. Fotoğrafının çekilmesini istemeyen katılımcılar UMAX yönetimine bildirimde bulunmalıdır. UMAX, fotoğrafları tanıtım amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görünen ve bunların kaldırılmasını isteyen katılımcılar bir UMAX yönetimiyle iletişime geçmelidir.

Taciz

UMAX’ın tacize karşı sıfır tolerans politikası vardır. Taciz, bir kişinin korunan kategorisine dayanan ve korkutucu, düşmanca veya saldırgan bir ortam yaratan her türlü istenmeyen davranışı içerir. Taciz örnekleri şunlardır:

– Saldırgan sözlü yorumlar
– Kasıtlı yıldırma
– Takip
– Taciz edici fotoğraf veya kayıt
– Görüşmelerin veya diğer etkinliklerin sürekli kesintiye uğraması
– Uygunsuz fiziksel temas
– İstenmeyen cinsel ilgi
– Taciz ediliyorsanız, lütfen bunu derhal bir UMAX personeline bildirin. Ciddiye alınacak ve destekleneceksiniz.

Maddi Hasar

Katılımcılar, UMAX mülküne verdikleri her türlü zarardan sorumludur. UMAX mülküne zarar verirseniz, onarım için ödeme yapmanız gerekecektir.

Yasadışı Faaliyet

UMAX, tesislerinin herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanılmasını yasaklar. Buna pornografi ve telif hakkıyla korunan materyallerin indirilmesi de dahildir. UMAX tesislerinde yasa dışı faaliyetlerde bulunurken yakalanırsanız, tesisten men edilirsiniz ve yasal sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

İhlaller

Davranış kurallarını ihlal eden herhangi bir katılımcı UMAX etkinliklerinden ve atölye çalışmalarından men edilebilir. UMAX, katılımcılarının güvenliğini ve refahını korumak için gerekli gördüğü diğer önlemleri alma hakkını saklı tutar.

Tacizin Bildirilmesi

Taciz ediliyorsanız, lütfen bunu derhal bir UMAX yönetimine bildirin. Ayrıca UMAX web sitesindeki formu doldurarak tacizi anonim olarak da bildirebilirsiniz. UMAX yönetimi taciz bildirimlerini ele almak üzere eğitilmiştir ve bildiriminizi ciddiye alacaktır. Süreç boyunca size destek verilecek ve gizliliğiniz korunacaktır. UMAX çalışma alanlarında, faaliyetlerinde, toplantılarında, etkinliklerinde ve atölye çalışmalarında tüm katılımcılar için güvenli ve saygılı bir ortam yaratılmasına yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.