Gizlilik Politikası

Son güncelleme 15 Eylül 2023

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullanırken topladığımız, kullandığımız ve bilgilerinizi ifşa etme şeklimizle ilgili politika ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve yasanın sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikası uyarınca bilgi toplama ve kullanımına izin vermiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, Ücretsiz Gizlilik Politikası Oluşturucu yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlar

Bu metinde, baş harfi büyük yazılan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak kullanılmalarına bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlamalar

Bu Gizlilik Politikası kapsamında:

Bu Gizlilik Politikası için şu terimler aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

 • Hesap: Hizmetimize veya Hizmetimizin belirli bölümlerine erişim için sizin için oluşturulan benzersiz bir hesabı ifade eder.
 • Bağlı Şirket: Bir tarafı kontrol eden, tarafından kontrol edilen veya bir partiyle ortak kontrol altında olan bir varlık anlamına gelir, burada “kontrol”, yöneticilerin veya diğer yönetim otoritesinin seçimi için oy kullanma hakkına sahip olan %50 veya daha fazla hisse, hisse senedi veya diğer menkul kıymetlerin sahipliğini ifade eder.
 • Uygulama: Şirket tarafından sağlanan EMDR Tech yazılım programını ifade eder.
 • Şirket (bu Anlaşmada “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılır): UMA Bilişim Danışmanlık San ve Tic Ltd., Esentepe Mah. Kasap Sokak 15/12 Şişli TR34394 İstanbul Türkiye’yi ifade eder.
 • Ülke: Türkiye’yi ifade eder.
 • Cihaz: Bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder.
 • Kişisel Veri: Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir birey ile ilgili herhangi bir bilgiyi ifade eder.
 • Hizmet: Uygulamayı ifade eder.
 • Hizmet Sağlayıcı: Şirket adına veri işleyen herhangi bir doğal veya tüzel kişiyi ifade eder. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirketin Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmesine yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.
 • Kullanım Verisi: Hizmetin kullanımıyla otomatik olarak toplanan veya Hizmet altyapısından kendiliğinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi gibi) üretilen verileri ifade eder.
 • Siz: Hizmeti erişen veya kullanan birey, veya bu tür bir birey tarafından Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan şirket veya diğer tüzel kişiyi, duruma göre ifade eder.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma

Toplanan Veri Türleri Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, Sizi iletişim kurmak veya tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmeti kullanırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örneğin IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizi ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin tarihi ve saati, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete mobil cihaz aracılığıyla veya mobil cihaz üzerinden eriştiğinizde, otomatik olarak belirli bilgileri toplayabiliriz, bunlar ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verilerini içerebilir.

Tarayıcınızın Hizmetimizi ziyaret ettiğinizde veya Hizmete mobil cihaz aracılığıyla veya mobil cihaz üzerinden eriştiğinizde gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için: Hizmetimizin kullanımını izlemek dahil olmak üzere.
 • Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız veya Hizmet yoluyla bizimle yaptığınız herhangi bir sözleşmenin, ürünlerin, öğelerin veya hizmetlerin satın alma sözleşmesinin geliştirilmesi, uyumu ve üstlenilmesi.
 • Sizi iletişim kurmak için: Güncellemeler veya Hizmetle ilgili işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimler hakkında e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya mobil uygulamanın itme bildirimleri gibi diğer eşdeğer elektronik iletişim formlarıyla sizi iletişim kurmak.
 • Size haberler, özel teklifler ve bizim tarafımızdan sunulan ve zaten satın aldığınız veya sorduğunuz ürünler, hizmetler ve etkinliklerle benzer olan diğer mallar hakkında genel bilgiler sunmak için, bunları almamayı tercih etmediğiniz sürece.
 • İsteklerinizi yönetmek için: Taleplerinizi bize yönlendirmek ve yönetmek.
 • İş transferleri için: Birleşme, devralma, yeniden yapılandırma, yeniden organizasyon, fesih veya iflas, tasfiye veya benzer bir süreç kapsamında, devam eden bir işletme olarak veya Hizmet kullanıcılarımız hakkında tuttuğumuz Kişisel Verilerin aktarıldığı varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını satma veya aktarma işlemini değerlendirmek veya gerçekleştirmek için bilgilerinizi kullanabiliriz.
 • Diğer amaçlar için: Veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirme ve iyileştirme gibi diğer amaçlar için bilgilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılarla: Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için Kişisel bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
 • İş transferleri için: Herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansman veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satışı veya devri ile ilgili olarak veya bu tür müzakereler sırasında Kişisel bilgilerinizi paylaşabilir veya aktarabiliriz.
 • Bağlı Şirketlerle: Bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı şirketlerin bu Gizlilik Politikasına uymalarını talep ederiz. Bağlı şirketler, ana şirketimiz ve diğer yan kuruluşlarımız, ortak girişim ortaklarımız veya bizimle ortak kontrol altında olan veya bizim kontrolümüz altında olan diğer şirketleri içerir.
 • İş ortaklarıyla: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla kamu alanlarında etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve dışarıda kamuoyuna dağıtılabilir.
 • Onayınızla: Başka bir amaç için Kişisel bilgilerinizi, onayınızla ifşa edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerektiği sürece Kişisel Verilerinizi saklayacaktır. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamak zorunda olduğumuz durumlar), uyuşmazlıkları çözmek ve hukuki anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verilerinizi saklayıp kullanacağız.

Şirket ayrıca Kullanım Verilerini iç analiz amaçları için saklayacaktır. Kullanım Verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu veriler güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek için kullanıldığında veya bu verileri daha uzun süreler için saklamak yasal olarak zorunlu olduğumuzda hariç tutulur.

Kişisel Verilerinizin Transferi

Bilgileriniz, dahil olmak üzere Kişisel Verileriniz, Şirketin işletme ofislerinde ve işleme sürecinde yer alan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bilgilerinizin — ve korunduğu — bilgisayarların eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya diğer hükümet yetki alanınızın dışında bulunan yerlere aktarılabileceği anlamına gelir. Bu durumda veri koruma yasaları, yetki alanınızdakilerden farklı olabilir.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onay, ardından bu tür bilgilerin gönderilmesi, bu transferi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Şirket, Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesini ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve Kişisel Verilerinizin güvenliği ve diğer kişisel bilgileriniz dahil uygun kontroller yerinde olmadıkça bir organizasyona veya ülkeye aktarımı gerçekleşmeyecektir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Bizim tarafımızdan sizin hakkınızda toplanan Kişisel Verileri silme hakkına sahipsiniz veya bu bilgilerin silinmesi konusunda yardımcı olmamızı talep edebilirsiniz.

Hizmetimiz, Hizmet içerisinden sizin hakkınızda belirli bilgileri silme yeteneği sağlayabilir.

Hesabınız varsa, her zaman hesabınıza giriş yaparak ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize izin veren hesap ayarları bölümünü ziyaret ederek bilgilerinizi güncelleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca, bizimle iletişime geçerek tarafımıza sağladığınız herhangi bir kişisel bilgiye erişmek, düzeltmek veya silmek için talepte bulunabilirsiniz.

Ancak, lütfen yasal bir yükümlülüğümüz olduğunda veya yasal bir dayanağımız olduğunda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini unutmayın.

Kişisel Verilerinizin İfşası Ticari İşlemler

Şirket bir birleşme, satın alma veya varlık satışı sürecindeyse, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan önce ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce sizi bilgilendireceğiz.

Kolluk Kuvvetleri

Belirli koşullar altında, Şirket yasalar gereği veya kamu makamları tarafından yapılan geçerli taleplere (örneğin bir mahkeme veya hükümet kurumu) yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmek zorunda kalabilir.

Diğer Yasal Gereklilikler

Şirket, aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak için.
 • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için.
 • Hizmetle ilgili olası yanlış davranışları önlemek veya soruşturmak için.
 • Hizmet kullanıcılarının veya kamuoyunun kişisel güvenliğini korumak için.
 • Yasal sorumluluğa karşı korunmak için.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden aktarımın veya elektronik depolamanın hiçbir yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki kişilere yönelik değildir. Bilinçli olarak 13 yaşın altındaki kişilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamayız. Eğer bir ebeveyn veya veliyseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayının doğrulanmasız 13 yaşın altındaki birinden Kişisel Veriler topladığımızı fark ettiğimizde, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bilgilerinizi işleme koymak için rızaya dayalı bir yasal temele ihtiyacımız varsa ve ülkeniz ebeveyn onayı gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyn onayı talep edebiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her site için Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde kontrolümüz yoktur ve bu konularda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Zaman zaman Gizlilik Politikamızı güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişiklikten sizi haberdar edeceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce, Hizmetimizde e-posta yoluyla ve/veya belirgin bir duyuru ile sizi bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının en üstündeki “Son güncellenme” tarihini güncelleyeceğiz.

Bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak değişiklikler için gözden geçirmeniz önerilir. Bu sayfada yayınlandıklarında, bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler etkili olur.

Bizimle İletişime Geç

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bize şu yollarla ulaşabilirsiniz:

E-Posta: contact@umabilisim.com

Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: http://umabilisim.com